วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

เทคโนโลยี หมายถึงอะไร

1.เทคโนโลยี หมายถึงอะไร
ตอบ เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อให้ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์หรือหมายถึงการนำความรู้ ทักษะ และทรัพยากรมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกหรือตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ เช่น การนำทรายซึ่งเป็นสารประกอบของซิลิกอนที่มีราคาต่ำมาผลิตเป็นทรานซิสเตอร์และไอซี ซึ่งไอซีนี้เป็นอุปกรณ์ที่รวมวงจรอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากไว้ด้วยกัน ใช้ทำชิพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของคอมพิวเตอร์ ทำให้มีราคาสูงเทคโนโลยีจึงเป็นหนทางที่จะช่วยพัฒนาให้สินค้าและบริการต่าง ๆมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

2 ความคิดเห็น:

apinat06 กล่าวว่า...

ข้อ 1-5,7 ก็ถูกต้องดี แต่ข้อ 6 ควรจะมีประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศค้วย ไม่ใช่มีแต่ประโยชน์ของเทคโนโลยีอย่างเดียว

duangdao samahang กล่าวว่า...

ตัวอย่างเช่นอะไร