วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอะไรบ้าง

6.บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอะไรบ้าง
ตอบ 1.เทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพ มีมาตรฐาน
2.สามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น
3.เทคโนโลยีทำให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมากมีราคาถูกลง สินค้าได้คุณภาพ
4.เทคโนโลยีทำให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก การเดินทางเชื่อมโยงถึงกันทำให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลา

ไม่มีความคิดเห็น: